شهادت امام باقر(ع)

شهادت امام باقر(ع)
امام محمد باقر(ع) 57 سال از عمر مباركش ‏گذشته بود، بنا بر مشهور در هفتم ماه ذی حجه سال سال 114 هجرى[1] ديده از جهان فرو بست و در قبرستان بقيع در کنار پدرش (امام سجاد) و عمویش ( امام حسن) و دفن شد.[2] و… اطلاعات بیشتر