دایره المعارف اسلام پدیا » شروع شکست سفیانی
منوی اصلی

تأثیر خسف (فرو رفتن لشکر سفیانی) در سفیانی

معجزه خسف به دلایلی که دو دلیلش در این‌جا بیان می‌شود، تأثیر زیادی در دشمنان دارد. این اتفاق به طور ناگهانی زمانی رُخ می‌دهد که ظاهرا تمام مقدمات پیروزی سفیانی آماده و مانعی در سر راه آنها دیده نمی‌شود. این اولین اتفاق و شکست بزرگ و مهمی است که لشگر سفیانی پس از خروج وی […]

ادامه مطلب