شراه

خوارج
مفهوم شناسی خوارج (در حال تکمیل) خوارج در لغت خوارج، جمع خارجى، از خروج به معناى سركشى و طغيان گرفته شده و معادل فارسى آن شورشيان، جمع شورشى است.[1] كلمه «خروج» اگر به «على‏» متعدى شود دو معناى نزديک به يك ديگر دارد: يكى در… اطلاعات بیشتر
شراة نام دیگر خوارج
شراة يكى از نام های خوارج، مفرد آن شارى و به معناى فروشندگان مى‏باشد. برخی گفته اند: اين عنوان را خوارج از اين رو انتخاب كردند كه (به گمان خودشان) جان خويش را براى پاداش اخروى فدا مى‏كردند.[1] بر این اساس اين نام از آيه:… اطلاعات بیشتر