دایره المعارف اسلام پدیا » شبکه ارتباطی وکالت
منوی اصلی

سیرۀ سیاسی امام هادی (ع)

در زیارت جامعۀ کبیره در وصف امامان معصوم (ع) گفته شده است: «شما سیاست مداران بندگان خدا هستید».[۱] در فرهنگ عمید آمده: «سیاست، اصلاح امور خلق و اداره کردن کارهای کشور، رعیّت داری و مردم داری است … سیاست مدار کسی است که در کارهای سیاسی و امور مملکت داری، بصیر و دانا و کار […]

ادامه مطلب