دایره المعارف اسلام پدیا » شاگردان احسایی و ایجاد تقابل و اختلاف
منوی اصلی

ایجاد تقابل و اختلاف

یکی از علل پیدایش فرقه شیخیه را می توان در رفتار شاگردان شیخ احمد احسایی جستجو کرد. هر کس نگاهی گذرا به تاریخ فرقه شیخیه بیندازد، این سؤال را مطرح خواهد کرد که اگر شاگردان شیخ احمد؛ مانند سید کاظم رشتی، کریم خان قاجار، محمدباقر خندق آبادی و پیروان اینها، واقعاً ادامه دهنده راه شیخ […]

ادامه مطلب