دایره المعارف اسلام پدیا » سید نعمت‌ الله‌ جزایری
منوی اصلی

اخباریان میانه رو

در میان‌ کسانى‌ که‌ شیوه محمد امین‌ استرآبادی را پسندیدند و به‌ اخباری گری گرایش‌ پیدا کردند، فقیهان‌ بزرگى‌ را مى‌توان‌ یافت‌ که‌ در عین‌ اعتقاد داشتن‌ به‌ مکتب‌ اخباری، دارای اعتدال‌ و میانه‌ روی بودند و از شدت‌ لحن‌ و ستیزه‌ جویى‌ اخباریان‌ تندرو پرهیز مى‌کردند که‌ از آن‌ جمله‌ «شیخ‌ یوسف‌ بحرانى»‌ شایسته […]

ادامه مطلب