دایره المعارف اسلام پدیا » سید مرتضی و خواب شیخ مفید
منوی اصلی

کرامات سید مرتضی علم الهدی

یکی از جریاناتی که در زندگی سید مرتضی می تواند از کرامات آن بزرگوار به حساب آید، قصه رؤیای مرحوم شیخ مفید (استاد سید مرتضی) است که بی شباهت به الهام و نوعی آگاهی های غیبی نیست.[۱] از دیگر اموری که خود کرامتی قابل توجه است جریان لقب علم الهدی برای او است.[۲] مرحوم سید […]

ادامه مطلب