دایره المعارف اسلام پدیا » سگ های حوأب
منوی اصلی

پشیمانی عایشه قبل از جنگ جمل

یکی از اتفاقات شاخص و غیر منتظره برای اصحاب جمل، پشیمانی و تردید عایشه قبل از جنگ بود. زمانی که لشکریان جمل خود به منطقه حوأب رسیدند، سگ هاى منطقه حوأب[۱] پارس کردند. عایشه به محمد بن طلحه گفت: اینجا کجاست؟ محمد گفت: اینجا حوأب است. عایشه گفت: مرا بر گردانید. محمد گفت: براى چه؟ […]

ادامه مطلب