سنت در روایات

مفهوم اصطلاحی سنت (روش ها) در قرآن و روایات
اصطلاح سنت در قرآن و روایات،[1] به روش و طریقت معنا شده است؛ و به دو روش بشری و الهی اشاره می نماید: سنت بشری روش، آداب و رسومی که انسان ها در زندگانی خویش بر اساس عادت و عرف به آن ها پایبندند که… اطلاعات بیشتر