سلیمان پیرو شریعت حضرت موسی

کتاب آسمانی سلیمان نبی (علیه السّلام)
قرآن کریم نیز در آیات متعددی که از حضرت سلیمان (علیه السلام) نام برده از او به عنوان یکی از انبیای الهی یاد کرده است، اما در هیچ یک از این آیات، به کتابی آسمانی که بر آن حضرت نازل شده باشد، اشاره نشده است.… اطلاعات بیشتر