دایره المعارف اسلام پدیا » سرنوشت
منوی اصلی

قضا و قدر

مفهوم شناسی قضا و قدر اقسام  قضا و قدر قضا و قدر علمی قضا و قدر عینی قضا و قدر در ادیان قضا و قدر در اسلام قضا و قدر در آیات قضا و قدر در روایات قضا و قدر در سایر ادیان رابطۀ قضا و قدر با اختیار انسان قضا و قدر متغیّر لوح […]

ادامه مطلب

اطلاع از سرنوشت (قضا و قدر)

قضا و قدر هرچند منشأی الاهی دارد، اما متأثر از اختیار و سوء اختیار خود فرد بوده و به عنوان بستری محسوب می شود که فرصت و شرایط لازم را برای انسان فراهم می کند تا با خودشناسی به تکامل نهایی خود نزدیک شود. در واقع ابتلائات و موهبت ها و امور مختلفی که در […]

ادامه مطلب

خودکشی و تغییر در سرنوشت

از جمله مواردی که ذات اقدس اله نهی کرده اند خودکشی است، لذا کاری است مخالف خواست خدا، در اینجا این شبهه به ذهن خطور می کند که آیا این کار برخلاف قضای الهی است و مخالف آن سرنوشتی است که برای انسان رقم خورده است، در جواب این شبهه گفته شده است: قضا و […]

ادامه مطلب