دایره المعارف اسلام پدیا » سران بابیه
منوی اصلی

مهم‌ترین افراد فرقه بابیه

مهم‌ترین افراد فرقه بابیه عبارتند از: علی محمد باب؛ پیشوا و بنیان‌گذار فرقه بابیه مؤمنان اوّلیه به باب که به حروف حیّ[۱] موسوم شدند. بنا بر نقل تاریخ نبیل زرندی، این عده عبارتند از: ۲٫۱ ملّا حسین بشرویه: نخستین شخصی که به باب ایمان آورد و به عنوان «باب الباب» و «اول من آمن»[۲] ملقب […]

ادامه مطلب