دایره المعارف اسلام پدیا » سخت‌گیری‌ حکومت عباسی
منوی اصلی

‏عوامل و انگیزه ها در واقعه فخ

پس از آن که عباسیان در سال ۱۳۲ قمرى با شکست نهایى امویان، خلافت را به دست آوردند، از مردم براى خود بیعت گرفتند. آنها گرچه در آغاز خلافتشان به رهبرى ابوالعباس سفّاح، با عموزادگان و هم‌رزمان سابق خود؛ یعنى علویان رابطه نیک و رفتارى پسندیده داشتند، ولى پس از مرگ سفّاح و آغاز خلافت […]

ادامه مطلب