searchicon
سختی ها و مشکلات امام زین العابدین

سختی ها و مشکلات امام زین العابدین

ابتلائات و امتحانات امام سجاد (زین العابدین) (علیه السّلام)‏
ابتلاء و امتحان انسان یک سنت ثابت و استثناء ناپذیر الهی است و خداوند همه انسان‌ها را در همه زمان‌ها می‏آزماید. انسان مؤمن در این دنیا، همواره در حال آزمون است؛ زیرا امتحان خداوند، مشروط به زمان و حالت خاصی نیست. فتح و فرار، فرج… اطلاعات بیشتر
ابتلائات و امتحانات امام سجاد (زین العابدین) (علیه السّلام)‏
ابتلاء و امتحان انسان یک سنت ثابت و استثناء ناپذیر الهی است و خداوند همه انسان‌ها را در همه زمان‌ها می‏آزماید. انسان مؤمن در این دنیا، همواره در حال آزمون است؛ زیرا امتحان خداوند، مشروط به زمان و حالت خاصی نیست. فتح و فرار، فرج… اطلاعات بیشتر