سال 94 سال شهادت امام زین العابدین

شهادت امام سجاد (زین العابدین) (علیه السلام)
همان طور که در روز تولد امام زین العابدین (علیه السلام) میان مورّخان اختلاف هست، در روز و سال شهادت او نیز اختلاف وجود دارد. دامنه این اختلاف از سال 92 تا سال 100 هجری قمری است. اما آنچه از همه مشهورتر است، یکی سال… اطلاعات بیشتر