searchicon
سال مالی

سال مالی

نحوه محاسبه خمس اقلام مصرفی
نحوه محاسبه خمس اقلام مصرفي مانند نان و حبوبات و غیره که در پايان سال خمسی باقی مانده و اقلامي كه مقارن با پايان سال مالي جهت مصرف روزانه خريداري مي شود، طبق فتوای مقام معظم رهبری به شرح زیر است. به نيازهاى مصرفى روزمره… اطلاعات بیشتر
پرداخت خمس عقب مانده
در این جا پرسشی مطرح شده مبنی بر این که شخصی است که 8 سال است ازدواج کرده و تا کنون چیزی به عنوان خمس نپرداخته است و فرض مطلب این است که، مثلا از اول شوال امسال برای خودش سال مالی قرار داده است… اطلاعات بیشتر