دایره المعارف اسلام پدیا » سؤال در مسجد
منوی اصلی

تکدّی در مسجد

تکدّی و تقاضای کمک از دیگران در صورت بی نیازی، بلکه در صورت احتیاج نیز عملی مذموم و ناپسند است. برخی از فقها به دلیل اخبار فراوانی که از این عمل نهی نموده است، تقاضای کمک و سؤال در صورت بی نیازی را حرام دانسته اند. امام باقر (علیه السلام) در مقام نکوهش این عمل، […]

ادامه مطلب