زیارت جامعه کبیره

عقیده شیخیه درباره امامان شیعه (علیهم السلام)
احسایی در آثار خود، توجه زیادی به مباحث امامت داشته است که نمونه‌ آن را در شرح مبسوط وی بر زیارت جامعه‌ کبیره می‌توان دید. شاخص اندیشه‌ او در این زمینه، توجه خاصی است که به جنبه ‌های تکوینی مقام امام نشان می‌دهد؛ از جمله:… اطلاعات بیشتر
امام هادی (ع) و زیارت جامعۀ کبیره
یکی از آثار ماندگار و ارزشمند امام هادی (ع) زیارت جامعه کبیره است که متقن ترین متن در «امام شناسی» است. زیارت جامعه که دارای مضامین بسیار عالی است و از زبان امام هادی (ع) و در پاسخ به خواستۀ یکی از ارادتمندان اهل بیت… اطلاعات بیشتر