دایره المعارف اسلام پدیا » زهره
منوی اصلی

اصطلاحات قرآنی

آسمان های هفت گانه در قرآن معنای هفت آسمان در قرآن الحی القیوم در آیات قرآن رطب و یابس و کتاب مبین در قرآن اغلال در قرآن کریم «رحب» و «رعب» در قرآن معنای مقتسمین و عضین در سوره حجر منظور از داعی در آیه ۱۰۸ سوره طه واژه فساد در قرآن مفهوم «دخان مبین» […]

ادامه مطلب

معنای واژۀ «طارق» در قرآن

طارق از ماده «طرق» (بر وزن برق) به معناى کوبیدن است، و راه را از این جهت “طریق” می گویند که با پاى رهروان کوبیده مى شود، و “مطرقه” به معناى پتک و چکش است که براى کوبیدن فلزات و مانند آن به کار مى رود. از آن جا که درهاى خانه ها را به […]

ادامه مطلب