زندگی آسیه همسر

زندگی نامه آسیه همسر فرعون
یكى از زنان نمونه، مؤمن و صابر، آسيه است . وى كه دختر مزاحم و همسر فرعون است، در ميان زرق و برق و تجملات زندگى مى كرد، ولى هرگز تسليم هواى نفس نگرديد و با ايمانى محكم به پروردگار، مدافعى حقيقى براى حضرت موسى… اطلاعات بیشتر