searchicon
زندانی شدن ابن تیمیه در قلعه دمشق

زندانی شدن ابن تیمیه در قلعه دمشق

وفات ابن تیمیه
ابن تیمیه پس از تصدی منصب شیخ الحنابله دمشق، با تدوین آثاری از جمله کتاب «العقیدة الحمویة الکبری»، اعتراض‌هایی را در میان علما و مردم برانگیخت.[1] درگیری‌ها و مناظرات او با فرقه‌های مختلف ادامه داشت تا آن‌که در سال ۷۰۵ قمری به مصر فراخوانده شد… اطلاعات بیشتر