زمینه های پیدایش واقعه فخ

‏زمینه های پیدایش واقعه فخ
حوادث اجتماعی ریشه در آرمان‏‌ها و خواسته‌های بشر دارند و چون این خواسته‏‌ها به طور مستقیم در تصرف و تجربه پژوهش‌گران قرار نمی‏‌گیرند، اهداف و منویّات بازیگران صحنه یک حادثه اجتماعی، به راحتی در دسترس ناظران آن حوادث قرار نمی‏‌گیرند؛ از این‌‏رو، نیازمند کاوش نسل‏‌های… اطلاعات بیشتر