زمان وقوع حره

زمان وقوع حره

زمان واقعه حره
حادثه ناگوار و دلخراش «حرّه» در 28 ذی حجه سال 63 هجری قمری؛ یعنی سه سال پس از واقعه عاشورا، در پی قیام مردم مدینه علیه یزید بن معاویه به وقوع پیوست که در آن به دستور یزید، جان و مال و ناموس شهر پیامبر… اطلاعات بیشتر