زمان طوفان نوح

مدت زمان طوفان نوح (علیه السلام)
در مورد مدت زمان وقوع طوفان نوح (علیه السلام) همانند وقایع دیگر تاریخی، اختلاف نظر وجود دارد. در اینجا به چند نمونه از آنها پرداخته می شود: 1. از هنگام بالا آمدن آب تا وقت فرو نشستن آن؛ شش ماه و ده شبانه روز طول… اطلاعات بیشتر