دایره المعارف اسلام پدیا » رکن حجاب
منوی اصلی

چگونگی حجاب

اسلام برای حجاب زن ها دو رکن اساسی را بیان کرده است؛ ۱- از جهت فراگیری نسبت به بدن که دستور داده به جز گردی صورت و دست ها تا مچ، تمام بدن باید پوشیده شود. ۲- دوم از نظر کیفیت پوشش که نباید بدن نما یا چسبان باشد و نیز نباید موجب جلب توجه […]

ادامه مطلب