دایره المعارف اسلام پدیا » روسیه و فرقه بابیه
منوی اصلی

نقش استعمار در پیدایش فرقه بابیه

در پیدایش فرقه بابیه، رد پای استعمار و عوامل آنها مشاهده می شود. پس از رویداد تاریخی جنبش معروف تنباکو و پیروزی مردم به رهبری مرجع بزرگ جهان تشیع؛ حضرت آیت‌الله سید میرزا حسن شیرازی، توجه قدرت‌های استعماری زمان، به کاربرد و کارایی مذهب و عالمان مذهبی، سخت مشغول شد؛ به همین جهت، از آن […]

ادامه مطلب