دایره المعارف اسلام پدیا » رهبر واقعه فخ
منوی اصلی

رهبر واقعه (قیام) فخ

رهبر این قیام؛ شخصی به‌نام حسین بن علی بن حسن بن حسن بن حسن المجتبی (علیه السلام) است.

ادامه مطلب

موقعیت واقعه فخ از جهات مختلف

همه جریان‌ها، واقعه‌ها و قیام‌های تاریخی از نظر موقعیت، دارای جهات مختلفی مانند؛ زمان رخداد واقعه، مکان و جغرافیای به وقوع پیوستن واقعه، رهبر یا رهبران واقعه و …، هستند. یکی از وقایع و قیام‌هایی که در تاریخ از رخدادهای مهم به شمار می‌رود و از این قاعده هم مستثنی نیست، واقعه فخ است که […]

ادامه مطلب