searchicon
رقص زن برای شوهر

رقص زن برای شوهر

رقص زن برای زن
تردیدی نیست که رقص زن برای مردان (غیر از شوهر)، حرام است، اما دربارۀ رقص زن برای زنان در میهمانی ها یا عروسی هایی که مردها حضور ندارند، نظر مراجع معظم تقلید به این شرح است: دفتر آیت الله خامنه ای: رقص زن براى زنان… اطلاعات بیشتر