دایره المعارف اسلام پدیا » رقص با موسیقی
منوی اصلی

حرکات ورزشی در قالب رقص به همراه موزیک

انجام دادن برخی از ورزش ها به خاطر سرعت انجام عمل به موزیک های تند (مثل ترنس موزیک) نیاز دارد حال این سؤال مطرح می شود که اگر هدف از انجام دادن این ورزش ها کاهش یا افزایش وزن یا تندرستی بوده و رقص نباشد حکم شرعی آن چیست؟ و یا اگر نیت بقیه افراد […]

ادامه مطلب