دایره المعارف اسلام پدیا » رعب
منوی اصلی

اصطلاحات قرآنی

آسمان های هفت گانه در قرآن معنای هفت آسمان در قرآن الحی القیوم در آیات قرآن رطب و یابس و کتاب مبین در قرآن اغلال در قرآن کریم «رحب» و «رعب» در قرآن معنای مقتسمین و عضین در سوره حجر منظور از داعی در آیه ۱۰۸ سوره طه واژه فساد در قرآن مفهوم «دخان مبین» […]

ادامه مطلب

«رحب» و «رعب» در قرآن

رحب به معنای پهن، وسیع و فراخ؛[۱] و رعب به معنای ترس و ترس شدید است.[۲] کلمه “رحب” دو بار در قرآن در سوره توبه آیات ۲۵ و ۱۱۸ آمده است. اما کلمه “رعب” پنج بار در قرآن در سوره های آل عمران آیه ۱۵۱، انفال آیه ۱۳، احزاب، آیه ۳۶، حشر، آیه ۲ و […]

ادامه مطلب