دایره المعارف اسلام پدیا » رجوع
منوی اصلی

معاد

مفهوم شناسی معاد اهمیت و ضرورت معاد امکان و وقوع معاد دلیل عقلی و برهان بر امکان اثبات معاد ادله اثبات معاد در قرآن معاد در روایات قرآن و معاد جسمانی معاد روحانی و جسمانی نزد متکلمان شیعه معاد از نگاه صدر المتألهین و اشراقیون دیدگاه متکلمان و عرفا در باب معاد معاد روحانی و […]

ادامه مطلب

مفهوم شناسی معاد

برای معاد تعریف های گوناگونی شده است که در این جا چند مورد از آن را بیان می کنیم: ۱٫ رجوع و بازگشت به موطن اصلى[۱] ۲٫ مرگ بعد از زندگى و زندگى بعد از مرگ[۲] ۳٫ ایجاد عالم دیگرى همانند دنیا و اجتماع انسان ها از اولین تا آخرین[۳] ۴٫ بازگشت نفس به سوى […]

ادامه مطلب

مرجعیت

معنای تقلید اجتهاد در شیعه منابع فهم دین لزوم تقلید از مجتهد شرایط مرجع تقلید زن و مرجع تقلید شدن راههای شناخت مرجع تقلید تعیین مرجعیت در شیعه تبعیض در تقلید عدول از مرجع تقلید معنای تقلید برای تقلید دو معنا متصوّر است: ۱٫ معنای منفی: گاهی تصوّر معنای منفی تقلید در عرف فارسی زبان، […]

ادامه مطلب

عدول از مرجع تقلید

دربارۀ عدول از مرجع تقلید باید به دو مسئله توجه کرد: اول) تبعیض ابتدایی و پیش از عمل در تقلید، در صورت تساوی دو یا چند مجتهد جایز است اما باید توجه داشت که طبق دیدگاه برخی از فقهاء در مسایل مربوط به هم باید از یک مجتهد تبعیت کند مثلا نمی تواند در احکام […]

ادامه مطلب