دایره المعارف اسلام پدیا » رابطه معنای اصطلاحی بداء با معنای لغوی آن
منوی اصلی

ارتباط معنای اصطلاحی بداء با معنای لغوی آن

معنای اصطلاحی بداء جدا از معنای لغوی آن نیست. بداء در لغت و اصطلاح به معنای ظهور است با این تفاوت که در لغت به هر نوع ظهور و آشکار بداء گفته می شود، اما در اصطلاح به یک ظهور خاصی بداء گفته می‌شود. در لغت “بداء” از ریشۀ “بُدوّ” به معناى ظهور شدید است.[۱] […]

ادامه مطلب