دایره المعارف اسلام پدیا » رابطه تولی و کفر
منوی اصلی

رابطه تولی و کفر

امام صادق (ع) فرمود: هر که کافرى را دوست دارد خدا را دشمن داشته و هر که کافرى را دشمن دارد خدا را دوست داشته، سپس فرمود: دوست دشمن خدا دشمن خدا است.‏[۱] ابو زبیر مکى می گوید:  جابر بن عبد اللَّه انصارى را دیدم در حالى که عصائى در دست داشت و به خانه‏ها […]

ادامه مطلب