searchicon
رابطه توریه و تقیه

رابطه توریه و تقیه

تفاوت توریه با تقیه
«تقیه» در لغت به معنای؛ پرهیز، نگاه‌داری و پنهان‌کردن است[1] و در اصطلاح به معنای «مخفی کردن حق از دیگران یا اظهار خلاف آن به جهت مصلحتی که مهم‌تر از مصلحت اظهار آن باشد»، است.[2] می‌توان گفت: رابطه تقیه با توریه از نظر منطقی، عموم… اطلاعات بیشتر