دایره المعارف اسلام پدیا » ذو القرنين و سفر به ظلمات
منوی اصلی

‏سفر ذو القرنین به ظلمات

از دیر باز انسان ها بر آن بوده اند که به عمر جاودانه ای که در پی آن مرگی نباشد، دست پیدا کنند؛ لذا هر زمان که سخن از اموری؛ مانند آب حیات که موجب عمر جاودانی است به میان آمده، افراد زیادی آرزوی دست یابی به آن را در سر پرورانده اند. یکی از […]

ادامه مطلب