searchicon
ذوالثدیه یکی از بزرگان خوارج

ذوالثدیه یکی از بزرگان خوارج

ذوالثدیه
یکی از بزرگان خوارج ذوالثديه[1] است، وی، پيشواى و بزرگ ايشان است، كه آنان را گمراهى مى‏آموخته‏ ‏، پيامبر (ص) دستور داد تا او را در حال نماز بكشند، خلیفه اول و دوم از انجام اين برنامه امتناع کردند و چون على (ض)  به دنبال… اطلاعات بیشتر