دایره المعارف اسلام پدیا » ذریه
منوی اصلی

علت عدم به خلافت رسیدن ذریه (اهل بیت) پیامبر (ص)

از میان امامان شیعه به جز امام حسن مجتبی (ع) که مدت بسیار کوتاهی (در فاصله بعد شهادت امام علی (ع) و قبل از صلح با معاویه) عهده دار منصب خلافت بود هیچ یک از امامان معصوم (ع) عهده دار خلافت نشدند. علت این کار فریب کاری ها و ظلم و ستم حاکمان جور از […]

ادامه مطلب

آدم و حوا

خلقت جسمانی حضرت آدم(ع) فلسفه خلقت حضرت آدم قبل از حوا آدم هشتمین نسل از انسان خلقت حضرت آدم (ع) و یافته های دانشمندان گناه بودن عمل آدم و حوا عصمت معصومان (ع) و گناه ترک اولی و پیامبران معنای هبوط آدم (ع) از بهشت محل زندگی آدم (ع) قبل ازآمدن به زمین خطای حضرت […]

ادامه مطلب

خطای حضرت آدم (ع) و سکونت ذریۀ او در زمین

نسل آدم بعد از اتفاقاتی که برای آدم ابوالبشر افتاد در زمین ادامه پیدا کرد ولی آیا می توان گفت اگر خطای آدم نبود، نسل او برای همیشه در همان مکانی زندگی می کردند که آدم و حوا در آن بودند؟ اگر آدم (ع) دچار خطا و اشتباه نمی شد، وضعیت کنونی ما چه بود؟! […]

ادامه مطلب