searchicon
ذبح

ذبح

شرايط ذبح‌ حیوانات
در دین مقدس اسلام برای ذبح  حیوان شرایطی وجود دارد که به آن پرداخته می شود. سر بریدن حيوان پنج شرط دارد: اول: كسى كه سر حيوان را مى‌برد (چه مرد باشد چه زن باشد) بايد مسلمان باشد. دوم: سر حيوان را با چيزى كه… اطلاعات بیشتر