searchicon
دیه و کرونا

دیه و کرونا

حکم شرعی عمل نکردن به توصیه‌های بهداشتی در مقابله با کرونا
پرسش: عمل نکردن به توصیه‌های بهداشتی از مراکز رسمی، در زمان گسترش بیماری‌های واگیردار و ویروسی؛ مانند کرونا چه حکمی دارد؟ چنان‌چه بر اثر سهل‌انگاری افراد مبتلا به بیماری‌های واگیردار و عدم توجه به رعایت بهداشت، این بیماری به دیگران سرایت کند و موجب بروز… اطلاعات بیشتر