دایره المعارف اسلام پدیا » دین اسلام
منوی اصلی

تاریخ پیدایش اسلام

اسلام از ریشه “سلم” به معنای تسلیم بودن و گردن نهادن به حکم است. این نامی است که خداوند در قرآن کریم برای دین خود برگزیده است. دین در نزد خدا، اسلام (تسلیم بودن در برابر حق) است. اسلام یکی از ادیان توحیدی است که از حدود ۶۱۰ میلادی به وسیلۀ حضرت محمد (ص) در […]

ادامه مطلب