دایره المعارف اسلام پدیا » دورۀ دوم فقه اهل سنت
منوی اصلی

دورۀ دوم فقه اهل سنت

عصر ظهور مذاهب فقهى‌ این دوره از اوایل قرن دوم آغاز و تا اوایل قرن چهارم ادامه یافت. در پایان قرن اوّل و اوایل قرن دوم، نسلى از فقها به وجود آمدند که شروع به تدوین فقه کردند و به گسترش فروعات فقهى پرداختند. مذاهب فقهى فراوان شد، هر شهرى فقیهى داشت که رأى او […]

ادامه مطلب