دایره المعارف اسلام پدیا » دمیدن
منوی اصلی

روح

چیستی روح اقسام روح در انسان روح در قرآن دمیده شدن روح خدا در انسان رابطۀ روح و بدن تعلّق روح به جنین فعالیت روح در خواب و بی هوشی آگاهی روح پس از مرگ سرانجام روح پس از مرگ چیستی روح یکی از مباحث مهم و اساسی در ادیان و در فلسفه و عرفان، […]

ادامه مطلب

دمیده شدن روح خدا در انسان

در مورد کیفیت دمیده شدن روح در کالبد انسان دو فرض وجود دارد:[۱] ۱٫ این که خداوند جزیی از وجود خود جدا نموده و در وجود انسان قرار داده باشد. ۲٫ این که خداوند چیز با ارزشی را که مخلوق خودش است به نام روح، در انسان دمیده باشد، نه این که جزیی از وجود […]

ادامه مطلب