دایره المعارف اسلام پدیا » دلیل شهرت نفس زکیه به مهدی
منوی اصلی

فلسفه لقب و شهرت محمد بن عبدالله (نفس زکیه)

برای محمد بن عبدالله بن حسن القاب متعددی ذکر شده که از جمله آن‌ها می‌توان به الفاظی مانند: ارقط،[۱] صریح قریش،[۲] مهدی و نفس زکیه[۳] اشاره کرد. البته مشهورترین لقب محمد بن عبدالله؛ «نفس زکیه» و «مهدی» است. در باره لقب ارقط برای نفس زکیه دلیل خاصی از منابع یافت نشد، ولی آنچه که در […]

ادامه مطلب