دایره المعارف اسلام پدیا » دست پخت غیر شیعه
منوی اصلی

حکم دست پخت و ذبیحه فرقه آقاخانی  (اسماعیلیه)

مخالفان شیعه دوازده امامی چه این که از گروه‌های شیعه باشند؛ مانند زیدیه، اسماعیلیه و…، یا از مذاهب اهل سنت باشند، پاک و محکوم به اسلام‌اند؛ لذا دست پخت و ذبیحۀ آنها حلال و پاک است. امام خمینی (رحمه الله) دراین باره می فرماید: شرط در ذابح (ذبح کننده) این است که مسلمان، یا به […]

ادامه مطلب