دایره المعارف اسلام پدیا » درجات تکبر
منوی اصلی

تکبر هم زمان قلبی، زبانی و عملی

اولین درجه از تکبر، تکبر قلبی، زبانی و عملی به صورت هم‌زمان است. این درجه از تکبر چنان است که این صفت خبیثه در دل آدمی جا می‌گیرد و انسان طوری می‌شود که خود را بهتر و برتر از دیگران می‌بیند و آن را در کردار و گفتار خود ظاهر می‌کند؛ مثل این که در […]

ادامه مطلب

تکبر قلبی و عملی

دومین درجه از تکبر این است که: انسان علاوه بر این که در دل خود دارای تکبر است و در قلب خود کبر می‌ورزد، در کردار و عمل هم مانند متکبرین متکبرانه عمل می‌کند، اما این را به زبان نمی‌آورد؛ در زبان اظهار تکبر نکرده، دیگران را تحقیر نمی‌کند. این درجه، یک رتبه پایین تر […]

ادامه مطلب

تکبر قلبی

سومین درجه از تکبر؛ تکبر قلبی است. این درجه از تکبر به این صورت است که: انسان در دل، خود را بالاتر از دیگران بداند، اما در کردار و گفتار مطلقاً اظهار ننماید و نهایت سعی را در تواضع و فروتنی به‌کار بندد. چنین شخصی شاخ و برگ درخت کبر را قطع کرده است، اما […]

ادامه مطلب

مراتب تکبر

علمای اخلاق برای تکبر سه درجه بیان کردند که عبارتند از: ۱٫ اولین درجه تکبر؛ تکبر قلبی، زبانی و عملی به صورت هم‌زمان است. ۲٫ دومین درجه؛ تکبر قلبی و عملی با همدیگر است. ۳٫ سومین درجه؛ تکبر قلبی تنها است.[۱] [۱]. نراقى، ملا احمد، معراج السعاده، ص ۲۰۲ – ۲۰۸؛ دستغیب شیرازى، سید عبدالحسین، […]

ادامه مطلب