دایره المعارف اسلام پدیا » دحو الارض در قرآن
منوی اصلی

دحو الارض

چکیده مدخل دحو الارض مفهوم شناسی دحو الارض تعریف لغوی دحو الارض تعریف اصطلاحی دحو الارض ‏فلسفه نامگذاری دحو الارض زمان وقوع دحو الارض ‏دحو الارض در قرآن ‏دحو الارض در روایات ‏آداب دحو الارض وقایع روز دحو الارض کتابنامه دحو الارض چکیده مدخل دحو الارض دحو؛ به معنای بسط، گستردن و گسترانیدن و نیز […]

ادامه مطلب

‏دحو الارض در قرآن

دحو الارض حقیقتی قرآنی است که در قرآن کریم به اشاره شده است. خداوند در سوره نازعات می‌فرماید: «و زمین را بعد از آن گسترش داد».[۱] بیشتر مفسران، در ذیل این آیه، مسئله دحوالارض را مطرح کرده‌اند. بعضى از مفسران[۲] گفته‏اند: معنایش این است که زمین را با این حال بگسترد؛ برخى هم گفته‏ اند: […]

ادامه مطلب