searchicon
داوود پیامبر و معجزات او، نرم شدن آهن در دستان داوود

داوود پیامبر و معجزات او، نرم شدن آهن در دستان داوود

کرامات و معجزات حضرت داوود (علیه السلام)
شخصیت‌هایی که به عنوان رهبر جامعه از سوی خداوند تعیین می شوند، باید علم کافی و سند روشنی برای ارتباط خود با خدا ارائه دهند تا بتوانند مأموریت هدایت مردم را عهده دار شوند. حضرت داوود (علیه السلام) نیز از زمره این رهبران الهی است.… اطلاعات بیشتر