دایره المعارف اسلام پدیا » دار المؤمنین
منوی اصلی

القاب قم

قم از جمله شهرهایى است که القاب[۱] متعدد به آن داده شده است؛ و این القاب مانند القابى که به دیگر شهرهاى اسلامى داده اند، مفهوم دینى و مذهبى دارد. آنچه از القاب قم در آثار نویسندگان از دوره مغول به بعد ذکر شده است عبارت است: دارالمؤمنین، دارالعباده، دارالموحّدین، دارالعلم، دارمدینه المؤمنین، بلده المؤمنین، […]

ادامه مطلب

القاب قم

قم از شهرهایی است که لقب ‌های متعددی به آن داده شده و شامل مفاهیم دینی و مذهبی هستند. آن القاب عبارتنداز: حرم اهل بیت (علیهم السّلام)،[۱] عشّ آل محمد (علیهم السّلام)،[۲] دار المؤمنین، دار العباده، دار الموحدین، دار العلم، خاک فرج، مدینه المؤمنین‌، بلده المؤمنین، دار مدینه المؤمنین. (لقب اخیر در نوشته‌ای به مهر […]

ادامه مطلب