دایره المعارف اسلام پدیا » خیر و شر
منوی اصلی

شرور

معنای شرور اهمیت مباحث شرور مبدأ شرور نسبت بالعرض شرور به خداوند مسئله شرور درقرآن چگونی انتساب شرور به خداوند با توجه به آیه هشتم از سورۀ شمس مسئله شرور در روایات دلیل عبارت “جَمِیعَ شَرِّ الدُّنْیَا وَ شَرِّ الْآخِرَهِ” دیدگاه فلاسفه و متکلمان پیرامون شرور شبهات پیرامون مسئله شرور ناسازگاری خیر و شر با […]

ادامه مطلب

ناسازگاری خیر و شر با توحید و مهربانی خدا

ترسیم روشن این مسأله مستلزم توجه به چند نکته است: این عالم طوری ساخته شده که موجودات آن از هم گسسته و مستقل نیستند تمام اجزای این عالم را اگر بررسی کنیم در می یابیم که همه مانند حلقه های یک زنجیر به هم پیوسته یک نظام آفرینشی زیبا را شکل داده اند؛ آن بوته […]

ادامه مطلب

معنای شرور

“شرّ” مصدر، و جمع آن “شُرُور” به معنای بدى است. این واژه ضد “خیر” است و شامل همۀ بدی ها و پستی ها است.[۱] آنچه به عنوان شر از آن یاد می شود؛ در عالم مجردات وجود ندارد و این بحث به عالم ماده مربوط می شود. در تحلیل معنای خیر و شر چنین گفته […]

ادامه مطلب