دایره المعارف اسلام پدیا » خون حیض
منوی اصلی

حیض

حیض خونی است که غالباً در هر ماه چند روزی از رحم زن ها خارج می شود و زن را در موقع دیدن خون حیض، حائض می گویند. احکام حیض از مسائل مختص بانوان است که مسائل مختلفی را به خود اختصاص داده است.

ادامه مطلب

حیض

چیستی حیض ویژگی خون حیض نقش حیض در سلامتی زنان حیض در قرآن حیض در روایات نماز و روزه حائض در روایت اقسام حائض عادت وقتیه و عددیه عادت وقتیه عادت عددیه مضطربه مبتدئه ناسیه احکام حیض ایام استظهار حیض جلو انداختن ایام حیض حائض و نماز حائض شدن زن در وقت نماز روزه گرفتن […]

ادامه مطلب

دیدن خود بعد از پنجاه سالگی زنان

خونى را که زن ها پس از تمام شدن شصت سال می بینند حکم حیض را ندارد، و احتیاط مستحب آن است که زن هایى که قرشیّه نیستند بعد از تمام شدن پنجاه سال تا تمام شدن شصت سال چنانچه خون را طورى ببینند که اگر پیش از پنجاه سال مى دیدند، قطعاً حکم حیض […]

ادامه مطلب

حائض شدن زن در وقت نماز

اگر زن نماز را تأخیر بیندازد و از اوّل وقت به اندازه خواندن یک نماز با تمام مقدّمات از قبیل تحصیل لباس پاک و وضو بگذرد، و حائض شود، قضاى آن نماز بر او واجب است، بلکه اگر وقت داخل شده در حالى که زن مى توانسته یک نماز با وضو یا غسل بلکه با […]

ادامه مطلب

ویژگی خون حیض

خون حیض در بیشتر اوقات، غلیظ و گرم می باشد. رنگ آن سرخ مایل به سیاهی یا سرخ است و با فشار و کمی سوزش بیرون می آید.[۱] [۱]. توضیح المسائل مراجع، ج۱، ص۲۵۲، م ۴۳۴، چاپ سیزدهم، دفتر انتشارات اسلامی، قم، ۱۳۸۵ش.

ادامه مطلب

چیستی حیض

حیض در لغت به معنای سیلان و جاری شدن می باشد و در اصطلاح به جریان و جمع شدن خون در رحم و یا خروج از رحم معنا کرده اند.[۱] خون حیض، مربوط به احتقان و پرخون شدن عروق رحم، سپس پوسته پوسته شدن مخاط آن، و جریان خون هاى موجود است. خونى که هنگام […]

ادامه مطلب